Cú Chulainn agus Tír na Marbh (Cuid a h-Aon)

Fuair an óglach mór Cú Chulainn bhristeadh leis rudaí mí-cheart agus ag bristeadh sean dhlighe fosta. Chuir Lugaid an óglach mór Cú Chulainn ar an bóthar go bás. Roimhe fuair sé bás, d’éirigh Cú Chulainn thuas ar an cosain aige ‘gus chuir sé fhéin ar leac mór leis ropa mar d’iarr sé do’n aghaidh ’s do’n amharc chun na namhaidí, ‘gus d’iarr sé do bháis ’seas suas fosta. Nuair a ghlac iad an ceann aige’muigh as do churp, thánaig solas dochreidte láidir mór amuigh as do churp. Bha sé ’s na Daoithe gan amhras! Bha sé Cú Chulainn mac Lugh na Tuath De Danann.

Tá ’n sgéal seo faoi Cú Chulainn i dTír na Marbh i n-dhiaidh a fhuair sé bás. Chonnaic na sgéal seo le seannchaidh síthe nuair a bha sé ’stigh Tír na Marbh san am sin. ‘S an sgéal as focail as amháin.

Ó tá na clocháin an-fhuar annseo sa Thír na Marbh gan amhras! ‘S clacháin sláintiúil iad agus ba mhaith liom do fhill chun Domhain Mór leo gan mhoill. Chan fhuil siad obair maith annseo mar tá siad ag fanachd annseo, ‘ch tiocaidh beo dochreidte láidir orthu nuair a fágaidh siad amuigh as annseo chun go Domhain Mór. Char fhaca mé cuid ’s mó ’nnseo nuair a chonnaic mé léas an-mhor solas ar rith i lár Tír na Marbh. Nuair a shiubhail mé nas dúnta sin, bha sin léas teine cuid ’s mó. Ach bha sin túr na teine, ‘gus bha sin an nuadhachd fuair a h-aon na Daoithe bás, nó Daoithe beag b’fhéidir. Tá na Straig ainmhithe mór dubh agus glas leis sgiatháin fada mór acu. Chan fhuil aghaidh acu, ‘gus tá siad ‘obair le Treoir, Ard Rígh Thír na Marbh. ‘S treoirithe go Halla n-Déithe iad fhéin, agus chuir iad ord ’s orduigh ceart chun an Domhan Mór ’s Domhan Beag le chéile. ‘S Gardaí Dhearga rúnda faoi Treoir agus chan fhuil fhios agam na sgéal futhu mar chan fhuil iad i measg leis na Domhan Mór mar tá suim acu do chosaint Treoir amháin.

Shiubhail fear amháin amuigh as an solais. Fhuair mé nas dúnta ‘gus chonnaic mé bha sé ’n óglach mór Cú Chulainn mac Lugh. ‘S droch ceannaire go daoin’ eile ‘gus ’s glaisgeach go daoin’ ar taobh eile ’s ann. Thosaidh na Straig do dhéan ciorcal faoi Cú Chulainn, agus a chuala mé: “Fáilte go Tír na Marbh a Chú Chulainn mac Lugh. Agus cuiridh thú obair mór do bhuaidh áit ’s suidhe le taobh d’athair sa Halla n-Déithe!” Chuaidh Cú Chulainn ciúin. Thánaig eagal mór aige le an chéad am agus chan fhuil é ’nonn do chur freagair láidir chuige. Go tobann, thánaig léas sholais eile ’nnseo ‘gus thit sé sin ar an talamh. Bha sin dearg, agus bha sleá maith ann agus d’éalaigh na Straig amuigh as an léas dhearg gan mhoill mar bh’ eagal mór acu. Bha sin an sleá Lugh gan amhras, agus ghlac Cú Chulainn sin istigh sa lámh aige. Fuair mé nas dúnta do’n amharc agus do’n éisteachd an sgéal seo ’nois. Ach go tobann tá mé ar talamh maith anois mar ghlac Cú Chulainn an t-sleá sa lámh aige. ‘S na talamh seo nas sléibhte ’s garbh. D’iompaigh an talamh go talamh difir agus bha mé i lár a’ loch annsin, agus d’éalaigh mé’mach as sin mar bha mé ’n aice críoch an loch aríst. Chonnaic mé neart an-mhor ar Treoir, Ard Rígh Thír na Marbh, agus bha na Gardaí Dearg ann le taobh leis na Straig faoi coróin Treoir, agus bha sin teine mór go h-álainn do’n amharc ar gan amhras! Chan fhuil fhios agam cén fáth tá mé ‘beo indiu. Tá sin plean na Daoithe b’fhéidir? Chan fhuil fhios agam. Fan liom le do thoil.

‘S fear an-mhor é fhéin Treoir, agus tá coróin teine ar do chionn le taobh leis gruaig óir, agus tá craiceann airgead aige. Déan do súile na tein’ air fosta. Agus a dhubhairt é ’nnsin: “A Chú Chulainn an fear crógacht ’s an fear mór. ‘S fear lag mac Lugh a chuir thú do mhac go báis!” Agus thánaig fearg mór ar Cú Chulainn nuair a chuala sé sin, agus sgairt sé’mach gu Treoir: “A ard rígh gan neart, gan rud agat! ‘S tír gan beo, tír léirsgrios. Chan fhuil thú do chur breithiúnas orm!” Thosaidh Treoir ag gáire’mach roimhe bha gaoth mór orainne. “Iarraidh thú do bhuaidh ceathair cath mór roimhe a beadh thú ’stigh Halla n-Déithe” a dhubhairt Treoir. Bha creid agam beadh sin troid deireannach na Cú Chulainn, an óglach mór. Bha sin fiadhain ach dochreidte gan amhras!

Thánaig dá Garda Dearg ar aghaidh chun Cú Chulainn. Bha siad daoine difriúil leis gach aon cos acu. Rinn Garda’mháin go Fand bean chéile Manannán mac Lír. Tá gruaig buidhe deas ar daoin’ eile. Agus bha sí daoine Domhan Mór. ‘Rabh sin Éimear? Tá na stair ag fill chun go Cú Chulainn. Ba cheart iarraidh mé do fhaigh nas dúnta gan mhoill. Agus go tobann, bha pian an-mhór agam ar mo ghuaillí. Fhuair mé ghabháil leis Straig amháin. Agus fhuair sé mise thuas, agus chuir mé shíos ar cois na Treoir. Agus a dhubhairt é: “Á na seannchaidh, nath bith buartha, fuair Nuadha saoirse chugat do fheic agus do chur an sgéal seo’mach. Tá thú sábháilte ’nnseo.” Bha fhios agam annsin táim go maith mar sin. D’fhoghluim mé ’n fíor sgéal faoi sin ann mar sin buadhchas le Nuadha.

Agus bha saoirse ’gam do chuala ‘gus do’n amharc gach aon rud ann gan mhoill agus gan eagal. Thánaig eagal ar Cú Chulainn. Agus a dhubhairt Fand: “Ó a ghlaisgeach maith mór, ba cheart char fhág mé’muigh uait. Bha mo chroidhe bhriste ‘gus fhuair mé bás le lámh mo fhear chéile.” Bha sin an-suimiúil mar bha Fand beo ’nn, agus tá sí beo ’ndiu. Agus a d’fhreagair Cú Chulainn: Bha fear cruadh mé fhéin le linn an t-saoghal agam. Bh’ Éimear an bhean dochreidte mór agam le linn an t-saoghal, agus bha mé garbh chuici gan amhras! Chuir mé sgrios an-mhor ar gach aon áit a rabh mé. Bha sglabha mé fhéin chun mo dhúileanna ‘gus tá brón orm le sin anois. Ba mhaith liom do bhith amhain gan daoine go brách ar fad.” D’iompaigh dhá bhean go smúit i n-dhiaidh sin.

Thánaig liathróid teine trasna na spéire dorcha dhubh Tír na Marbh, agus thánaig sin leis fíochmhar an-mhor. Bha sin dearg fosta, ‘gus thánaig sin chun go Cú Chulainn leis fearg mór, agus thit sé air leis neart an-mhor. Chuir sin Cú Chulainn thuas sa spéire ‘gus bha fuil cuid mór amach as ceann Chú Chulainn. Bha sin an Lia Fáil, clach rígh ’s ard rígh na h-Éireann agus an Ghaedhealtachd. Rinn Cú Chulainn ionnsaigh garbh uabhasach ar an cloch seo mar cha rabh sin sgairt amach faoi cosan aige. D’éirigh Cú Chulainn suas ar ais aríst, agus chuir é ’n t-sleá ’stigh an talamh leis fearg mór. Chuaidh tonnta turrainge trasna Tír na Marbh mar sin amhain. Thit sé shíos ar an talamh agus thosaidh sé do dhéan rópaí’muigh as do ghruaig air. Chuir sé na clacháin le chéile ‘gus leis solais láidir mór bha siad clach mór amháin le chéile ’ríst. Thánaig solais láidir mór faoi Cú Chulainn agus bha córoin thar barr ceann air. Chuir sé shuas an clach le dhá lámha ‘gus chuaidh siad amuigh annsin.

“Bhfuil sin anull leat?” a dhubhairt Treoir. “Tá sin go maith leat do chur Lia Fáil le chéile ar ais aríst mar beadh ard ríghthe nuadh ag córoin le beannachda Déithe.” a dhubhairt Treoir aríst. Thosaidh Cú Chulainn ag gáire: “Bhail na cathanna seo do chur gach aon rudan uabhasach ceart le lámha dhéan mé? Chuir mé ceisteanna chugam fhéin i n-dhiaidh gach aon rud. Amadán.”

Le Máirtín Eoghain Mac Giolla Eoin
(Gaedhealg Thír Eoghain)

Cú Ċulainn agus Tír na Marḃ (Cuid a h-Aon)

Fuair an óglaċ mór Cú Ċulainn ḃristeaḋ leis rudaí mí-ċeart agus ag bristeaḋ sean ḋliġe fosta. Ċuir Lugaid an óglaċ mór Cú Ċulainn ar an bóṫar go bás. Roiṁe fuair sé bás, d’éiriġ Cú Ċulainn ṫuas ar an cosain aige ‘gus ċuir sé ḟéin ar leac mór leis ropa mar d’iarr sé do’n aġaiḋ ’s do’n aṁarc ċun na naṁaidí, ‘gus d’iarr sé do ḃáis ’seas suas fosta. Nuair a ġlac iad an ceann aige’muiġ as do ċurp, ṫánaig solas doċreidte láidir mór amuiġ as do ċurp. Ḃa sé ’s na Daoiṫe gan aṁras! Ḃa sé Cú Ċulainn mac Luġ na Tuaṫ De Danann.

Tá ’n sgéal seo faoi Cú Ċulainn i dTír na Marḃ i n-ḋiaiḋ a ḟuair sé bás. Ċonnaic na sgéal seo le seannċaiḋ síṫe nuair a ḃa sé ’stiġ Tír na Marḃ san am sin. ‘S an sgéal as focail as aṁáin.

Ó tá na cloċáin an-ḟuar annseo sa Ṫír na Marḃ gan aṁras! ‘S claċáin sláintiúil iad agus ba ṁaiṫ liom do ḟill ċun Doṁain Mór leo gan ṁoill. Ċan ḟuil siad obair maiṫ annseo mar tá siad ag fanaċd annseo, ‘ċ tiocaiḋ beo doċreidte láidir orṫu nuair a fágaiḋ siad amuiġ as annseo ċun go Doṁain Mór. Ċar ḟaca mé cuid ’s mó ’nnseo nuair a ċonnaic mé léas an-ṁor solas ar riṫ i lár Tír na Marḃ. Nuair a ṡiuḃail mé nas dúnta sin, ḃa sin léas teine cuid ’s mó. Aċ ḃa sin túr na teine, ‘gus ḃa sin an nuaḋaċd fuair a h-aon na Daoiṫe bás, nó Daoiṫe beag b’ḟéidir. Tá na Straig ainṁiṫe mór duḃ agus glas leis sgiaṫáin fada mór acu. Ċan ḟuil aġaiḋ acu, ‘gus tá siad ‘obair le Treoir, Ard Ríġ Ṫír na Marḃ. ‘S treoiriṫe go Halla n-Déiṫe iad ḟéin, agus ċuir iad ord ’s orduiġ ceart ċun an Doṁan Mór ’s Doṁan Beag le ċéile. ‘S Gardaí Ḋearga rúnda faoi Treoir agus ċan ḟuil ḟios agam na sgéal fuṫu mar ċan ḟuil iad i measg leis na Doṁan Mór mar tá suim acu do ċosaint Treoir aṁáin.

Ṡiuḃail fear aṁáin amuiġ as an solais. Ḟuair mé nas dúnta ‘gus ċonnaic mé ḃa sé ’n óglaċ mór Cú Ċulainn mac Luġ. ‘S droċ ceannaire go daoin’ eile ‘gus ’s glaisgeaċ go daoin’ ar taoḃ eile ’s ann. Ṫosaiḋ na Straig do ḋéan ciorcal faoi Cú Ċulainn, agus a ċuala mé: “Fáilte go Tír na Marḃ a Ċú Ċulainn mac Luġ. Agus cuiriḋ ṫú obair mór do ḃuaiḋ áit ’s suiḋe le taoḃ d’aṫair sa Halla n-Déiṫe!” Ċuaiḋ Cú Ċulainn ciúin. Ṫánaig eagal mór aige le an ċéad am agus ċan ḟuil é ’nonn do ċur freagair láidir ċuige. Go tobann, ṫánaig léas ṡolais eile ’nnseo ‘gus ṫit sé sin ar an talaṁ. Ḃa sin dearg, agus ḃa sleá maiṫ ann agus d’éalaiġ na Straig amuiġ as an léas ḋearg gan ṁoill mar ḃ’ eagal mór acu. Ḃa sin an sleá Luġ gan aṁras, agus ġlac Cú Ċulainn sin istiġ sa láṁ aige. Fuair mé nas dúnta do’n aṁarc agus do’n éisteaċd an sgéal seo ’nois. Aċ go tobann tá mé ar talaṁ maiṫ anois mar ġlac Cú Ċulainn an t-sleá sa láṁ aige. ‘S na talaṁ seo nas sléiḃte ’s garḃ. D’iompaiġ an talaṁ go talaṁ difir agus ḃa mé i lár a’ loċ annsin, agus d’éalaiġ mé’maċ as sin mar ḃa mé ’n aice críoċ an loċ aríst. Ċonnaic mé neart an-ṁor ar Treoir, Ard Ríġ Ṫír na Marḃ, agus ḃa na Gardaí Dearg ann le taoḃ leis na Straig faoi coróin Treoir, agus ḃa sin teine mór go h-álainn do’n aṁarc ar gan aṁras! Ċan ḟuil ḟios agam cén fáṫ tá mé ‘beo indiu. Tá sin plean na Daoiṫe b’ḟéidir? Ċan ḟuil ḟios agam. Fan liom le do ṫoil.

‘S fear an-ṁor é ḟéin Treoir, agus tá coróin teine ar do ċionn le taoḃ leis gruaig óir, agus tá craiceann airgead aige. Déan do súile na tein’ air fosta. Agus a ḋuḃairt é ’nnsin: “A Ċú Ċulainn an fear crógaċt ’s an fear mór. ‘S fear lag mac Luġ a ċuir ṫú do ṁac go báis!” Agus ṫánaig fearg mór ar Cú Ċulainn nuair a ċuala sé sin, agus sgairt sé’maċ gu Treoir: “A ard ríġ gan neart, gan rud agat! ‘S tír gan beo, tír léirsgrios. Ċan ḟuil ṫú do ċur breiṫiúnas orm!” Ṫosaiḋ Treoir ag gáire’maċ roiṁe ḃa gaoṫ mór orainne. “Iarraiḋ ṫú do ḃuaiḋ ceaṫair caṫ mór roiṁe a beaḋ ṫú ’stiġ Halla n-Déiṫe” a ḋuḃairt Treoir. Ḃa creid agam beaḋ sin troid deireannaċ na Cú Ċulainn, an óglaċ mór. Ḃa sin fiaḋain aċ doċreidte gan aṁras!

Ṫánaig dá Garda Dearg ar aġaiḋ ċun Cú Ċulainn. Ḃa siad daoine difriúil leis gaċ aon cos acu. Rinn Garda ‘ṁáin go Fand bean ċéile Manannán mac Lír. Tá gruaig buiḋe deas ar daoin’ eile. Agus ḃa sí daoine Doṁan Mór. ‘Raḃ sin Éimear? Tá na stair ag fill ċun go Cú Ċulainn. Ba ċeart iarraiḋ mé do ḟaiġ nas dúnta gan ṁoill. Agus go tobann, ḃa pian an-ṁór agam ar mo ġuaillí. Ḟuair mé ġaḃáil leis Straig aṁáin. Agus ḟuair sé mise ṫuas, agus ċuir mé ṡíos ar cois na Treoir. Agus a ḋuḃairt é: “Á na seannċaiḋ, naṫ biṫ buarṫa, fuair Nuaḋa saoirse ċugat do ḟeic agus do ċur an sgéal seo’maċ. Tá ṫú sáḃáilte ’nnseo.” Ḃa ḟios agam annsin táim go maiṫ mar sin. D’ḟoġluim mé ’n fíor sgéal faoi sin ann mar sin buaḋċas le Nuaḋa.

Agus ḃa saoirse ’gam do ċuala ‘gus do’n aṁarc gaċ aon rud ann gan ṁoill agus gan eagal. Ṫánaig eagal ar Cú Ċulainn. Agus a ḋuḃairt Fand: “Ó a ġlaisgeaċ maiṫ mór, ba ċeart ċar ḟág mé’muiġ uait. Ḃa mo ċroiḋe ḃriste ‘gus ḟuair mé bás le láṁ mo ḟear ċéile.” Ḃa sin an-suimiúil mar ḃa Fand beo ’nn, agus tá sí beo ’ndiu. Agus a d’ḟreagair Cú Ċulainn: Ḃa fear cruaḋ mé ḟéin le linn an t-saoġal agam. Ḃ’ Éimear an ḃean doċreidte mór agam le linn an t-saoġal, agus ḃa mé garḃ ċuici gan aṁras! Ċuir mé sgrios an-ṁor ar gaċ aon áit a raḃ mé. Ḃa sglaḃa mé ḟéin ċun mo ḋúileanna ‘gus tá brón orm le sin anois. Ba ṁaiṫ liom do ḃiṫ aṁain gan daoine go bráċ ar fad.” D’iompaiġ ḋá ḃean go smúit i n-ḋiaiḋ sin.

Ṫánaig liaṫróid teine trasna na spéire dorċa ḋuḃ Tír na Marḃ, agus ṫánaig sin leis fíoċṁar an-ṁor. Ḃa sin dearg fosta, ‘gus ṫánaig sin ċun go Cú Ċulainn leis fearg mór, agus ṫit sé air leis neart an-ṁor. Ċuir sin Cú Ċulainn ṫuas sa spéire ‘gus ḃa fuil cuid mór amaċ as ceann Ċú Ċulainn. Ḃa sin an Lia Fáil, claċ ríġ ’s ard ríġ na h-Éireann agus an Ġaeḋealtaċd. Rinn Cú Ċulainn ionnsaiġ garḃ uaḃasaċ ar an cloċ seo mar ċa raḃ sin sgairt amaċ faoi cosan aige. D’éiriġ Cú Ċulainn suas ar ais aríst, agus ċuir é ’n t-sleá ’stiġ an talaṁ leis fearg mór. Ċuaiḋ tonnta turrainge trasna Tír na Marḃ mar sin aṁain. Ṫit sé ṡíos ar an talaṁ agus ṫosaiḋ sé do ḋéan rópaí’muiġ as do ġruaig air. Ċuir sé na claċáin le ċéile ‘gus leis solais láidir mór ḃa siad claċ mór aṁáin le ċéile ’ríst. Ṫánaig solais láidir mór faoi Cú Ċulainn agus ḃa córoin ṫar barr ceann air. Ċuir sé ṡuas an claċ le ḋá láṁa ‘gus ċuaiḋ siad amuiġ annsin.

“Ḃfuil sin anull leat?” a ḋuḃairt Treoir. “Tá sin go maiṫ leat do ċur Lia Fáil le ċéile ar ais aríst mar beaḋ ard ríġṫe nuaḋ ag córoin le beannaċda Déiṫe.” a ḋuḃairt Treoir aríst. Ṫosaiḋ Cú Ċulainn ag gáire: “Ḃail na caṫanna seo do ċur gaċ aon rudan uaḃasaċ ceart le láṁa ḋéan mé? Ċuir mé ceisteanna ċugam ḟéin i n-ḋiaiḋ gaċ aon rud. Amadán.”

Le Máirtín Eoġain Mac Giolla Eoin
(Gaeḋealg Ṫír Eoġain)

 


 

Artaigil às a LUD – Sgríoḃ Gaeḋealaċ – 05-22
Issuu (Digiteaċ) – https://issuu.com/lionra-uisge-dhearg/docs/lud_-_sgr_o_gae_eala_-_05-22
Magzter (Digiteaċ) – https://www.magzter.com/CA/Lìonra-h-Uisge-Dhearg/LUD—Sgríoḃ-Gaeḋealaċ/Lifestyle/1019852
Peeċo (Corporra) – https://www.peecho.com/print/en/1146146
Patreon (Digiteaċ ⁊ Corporra) – https://www.patreon.com/posts/69044973/

 

 

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach