Mu Sinn

Naidheachd agus dòigh-bheatha nan Gleann Uisge Dhearg. Iris Gàedhlig amhain (Gaelic Only Magazine).

Cruthachadh iris anns a bhliadhna 2021 airson a Gàedheal leis a Gàedheal de na Ghleann Uisge Dhearg. Tha ’staigh deasachadh uile bith dealbh, sgeul, agus foclain às a Gàedhealtachd Ghleann Uisge Dhearg agus a Gàedhealtachdan thairis na shaoghal.