Na Gabhair Nuadh Linn

Tá Bealtaine ‘gus Meitheamh gnóthach ag ár bhfeirm i Mhinneasóta. Tógaimid gabhair anseo, ‘gus rugadh aon gabhar nuadh déag. Tá rudaí go leor le déanamh nuair a bheirtear gabhair. Caithfidh muid gach nuabheirthe a mheá, a thomhas agus a chlárú. Caithfimid cabhrú leo análú a thosú h-uaireanta, ‘ch an chuid is mó den am bíonn siad ceart go leor. Foghlaimíonn siad do sheasamh go h-an-tapa. ‘S nasgann a máithreacha leo sa chéad chúpla nóiméad, agus ’s ólann siad bainne.

‘S uaireanta bheirtear gabhar an-bheag agus diúltaíonn a mháthair é. Caithfimid na cinn bheaga seo a bheathú i mbuidéil. Féadann sé seo iad a dhéanamh an-chairdiúil. Go gairid téann siad isteach sa chuid eile den tréad. Tá sé an-siamsúil do ‘g féachaint ar ghabhair óga. Bíonn siad amaideach go minic. Is geacaithe h-ionntacha iad fhéin. Ritheann siad faoi tamall. Agus léim, agus dreapann siad gach is féidir leo. Tá siad an-aisteach agus an-ghníomhach. Coinníonn gabhair óga gnóthach sinn!

Ba as Cill Orglan do theaghlach mo shean–athair ó dhúthchais. Tá sin i gCill Orglan atá ’n Aonach an Phoic, agus ’s déanann an ócáid comóradh ar ghabhar a shábháil na daoine ó arm Chromail. Insíonn an t-amhrán An Poc ar Buile sgéal. Is cosúil go bhfuil sé ceart ag fear ó Gaedheal Chiarraighe nó Iar Mhumhain, a bhfuil fréamhach’ aige i gCill Orglan, gabhair a thógaill. Ceart?

Le Treabhair Ó h-Airtnéada
(Gaeluinn Iar Mhumhain)

Na Gaḃair Nuaḋ Linn

Tá Bealtaine ‘gus Meiṫeaṁ gnóṫaċ ag ár ḃfeirm i Ṁinneasóta. Tógaimid gaḃair anseo, ‘gus rugaḋ aon gaḃar nuaḋ déag. Tá rudaí go leor le déanaṁ nuair a ḃeirtear gaḃair. Caiṫfiḋ muid gaċ nuaḃeirṫe a ṁeá, a ṫoṁas agus a ċlárú. Caiṫfimid caḃrú leo análú a ṫosú h-uaireanta, ‘ċ an ċuid is mó den am bíonn siad ceart go leor. Foġlaimíonn siad do ṡeasaṁ go h-an-tapa. ‘S nasgann a máiṫreaċa leo sa ċéad ċúpla nóiméad, agus ’s ólann siad bainne.

‘S uaireanta ḃeirtear gaḃar an-ḃeag agus diúltaíonn a ṁáṫair é. Caiṫfimid na cinn ḃeaga seo a ḃeaṫú i mbuidéil. Féadann sé seo iad a ḋéanaṁ an-ċairdiúil. Go gairid téann siad isteaċ sa ċuid eile den tréad. Tá sé an-siamsúil do ‘g féaċaint ar ġaḃair óga. Bíonn siad amaideaċ go minic. Is geacaiṫe h-ionntaċa iad ḟéin. Riṫeann siad faoi tamall. Agus léim, agus dreapann siad gaċ is féidir leo. Tá siad an-aisteaċ agus an-ġníoṁaċ. Coinníonn gaḃair óga gnóṫaċ sinn!

Ba as Cill Orglan do ṫeaġlaċ mo ṡean–aṫair ó ḋúṫċais. Tá sin i gCill Orglan atá ’n Aonaċ an Ṗoic, agus ’s déanann an ócáid comóraḋ ar ġaḃar a ṡáḃáil na daoine ó arm Ċromail. Insíonn an t-aṁrán An Poc ar Buile sgéal. Is cosúil go ḃfuil sé ceart ag fear ó Gaeḋeal Ċiarraiġe nó Iar Ṁuṁain, a ḃfuil fréaṁaċ’ aige i gCill Orglan, gaḃair a ṫógaill. Ceart?

Le Treaḃair Ó h-Airtnéada
(Gaeluinn Iar Ṁuṁain)

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach