Iarraidh muid Leachtan ’s Comóraidh le Cogaidh Ghallda gan mhoill.

Iarraidh na Gaedheil Cheanada leachtan ’s comóraidh as Gaeilig amhain do chuimhne na saighdearan bháis sa cogaidh Gallda ’nnseo sa Cheanada ’nois gan mhoill! Feiceann ’s chonnaic mé comóraidh an-mhaith sa teanga Frainngis ’s teangan Daoine Dhúthchais gach bliadhain faoi tamall 11adh Samhuinn trasna Ceanada ‘gus tá sin go h-ionntach deas leo, ach cá bhfuil na comóraidh Gaedhealach as Gaeilig? Agus cén fáth chan fhuil na Gaedheil Cheanada do chur comóradh as Gaeilig agus do chur leachtan Gaeilig amhain le h-aghaidh saighdeara Gaedhealach bás le linn cogaidh Ghallda seo?

Ba cheart tiocfaidh muid le chéile – na Fíor Gaedheil Ceanada – agus cuiridh muid leacht as Gaeilig na saighdeara bháis suas trasna na tíre ‘gus cuiridh muid gach aon saighdear báis suas ann, ach cuiridh muid an t-ainmeacha ’s Gaeilig amhain. Agus cuiridh muid seirbhís, aifrinn, comóraidh agus bigilí ’s Gaeilig amhain mar bhí Gaeilig ag cuid ’s mó na saighdeara bháis as Ceanada ’n aice leis na saighdeara ’s Albainn, Éireann, Manainn agus Nuadh Shealláin ’s Astráil fosta gan dabht. Bhí siad daoine bochta fosta ‘gus chuaidh iad go h-Eóraip agus throid siad leis misneach ana-mhor acu gach lá, gach seachtain, gach mí ’s gach bliadhain le linn an cogadh seo. Cén fáth chan fhuil na Gaedheil Cheanada ‘g cuir leachtan Gaeilig suas na tíre ’s Gaeilig do chuimhne na saighdeara bháis san Eóraip le linn Dhá Chogadh na Dhá Ghall (1914 go 1945). Chonnaic mé chuir ’s cuiridh na Franngaich sin shuas gach bliadhain agus tá sin an sgéal leis na Daoine Dúthchais, na Méitis agus gach daoin’ eile ’nois agus tá sin go maith. Ach cá bhfuil na leachtan Gaeilig? Cá bhfuil na comóraidh Gaeilig? Cá bhfuil na Gaedheil ar an sgéal suimiúil seo?

Iarraidh muid iad againne ’nois gan mhoill!

le Seán Séamus Mac a’ Chruiteir.
(Gaeilig Thír Chonaill)

Iarraiḋ muid Leaċtan ’s Comóraiḋ le Cogaiḋ Ġallda gan ṁoill.

Iarraiḋ na Gaeḋeil Ċeanada leaċtan ’s comóraiḋ as Gaeilig aṁain do ċuiṁne na saiġdearan ḃáis sa cogaiḋ Gallda ’nnseo sa Ċeanada ’nois gan ṁoill! Feiceann ’s ċonnaic mé comóraiḋ an-ṁaiṫ sa teanga Frainngis ’s teangan Daoine Ḋúṫċais gaċ bliaḋain faoi tamall 11aḋ Saṁuinn trasna Ceanada ‘gus tá sin go h-ionntaċ deas leo, aċ cá ḃfuil na comóraiḋ Gaeḋealaċ as Gaeilig? Agus cén fáṫ ċan ḟuil na Gaeḋeil Ċeanada do ċur comóraḋ as Gaeilig agus do ċur leaċtan Gaeilig aṁain le h-aġaiḋ saiġdeara Gaeḋealaċ bás le linn cogaiḋ Ġallda seo?

Ba ċeart tiocfaiḋ muid le ċéile – na Fíor Gaeḋeil Ceanada – agus cuiriḋ muid leaċt as Gaeilig na saiġdeara ḃáis suas trasna na tíre ‘gus cuiriḋ muid gaċ aon saiġdear báis suas ann, aċ cuiriḋ muid an t-ainmeaċa ’s Gaeilig aṁain. Agus cuiriḋ muid seirḃís, aifrinn, comóraiḋ agus bigilí ’s Gaeilig aṁain mar ḃí Gaeilig ag cuid ’s mó na saiġdeara ḃáis as Ceanada ’n aice leis na saiġdeara ’s Albainn, Éireann, Manainn agus Nuaḋ Ṡealláin ’s Astráil fosta gan daḃt. Ḃí siad daoine boċta fosta ‘gus ċuaiḋ iad go h-Eóraip agus ṫroid siad leis misneaċ ana-ṁor acu gaċ lá, gaċ seaċtain, gaċ mí ’s gaċ bliaḋain le linn an cogaḋ seo. Cén fáṫ ċan ḟuil na Gaeḋeil Ċeanada ‘g cuir leaċtan Gaeilig suas na tíre ’s Gaeilig do ċuiṁne na saiġdeara ḃáis san Eóraip le linn Ḋá Ċogaḋ na Ḋá Ġall (1914 go 1945). Ċonnaic mé ċuir ’s cuiriḋ na Franngaiċ sin ṡuas gaċ bliaḋain agus tá sin an sgéal leis na Daoine Dúṫċais, na Méitis agus gaċ daoin’ eile ’nois agus tá sin go maiṫ. Aċ cá ḃfuil na leaċtan Gaeilig? Cá ḃfuil na comóraiḋ Gaeilig? Cá ḃfuil na Gaeḋeil ar an sgéal suimiúil seo?

Iarraiḋ muid iad againne ’nois gan ṁoill!

Le Seán Séamus Mac a’ Ċruiteir.
(Gaeilig Ṫír Ċonaill)

 


 

Artaigil às a LUD – Sgríoḃ Gaeḋealaċ – 02-22

Issuu (Digiteaċ) – https://issuu.com/lionra-uisge-dhearg/docs/lud-sg-02-22
Magzter (Digiteaċ) – https://www.magzter.com/CA/Lìonra-h-Uisge-Dhearg/LUD—Sgríoḃ-Gaeḋealaċ/Lifestyle/888058
Peeċo (Corporra) – https://www.peecho.com/print/en/1101516
Patreon (Digiteaċ ⁊ Corporra) – https://www.patreon.com/posts/lud-sgriob-02-22-67649879

 

 

Dealbh - Ashley Bellingham, Getty Images

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach