Fíor Daoine na Tíre

Tá daoine ’rith amach as tír dhúthchais acu gan stad agus tá sin an sgéal mar a thosaigh an cogadh amach san Úcráin dó seachtáin ó shin.

Ba cheart fanfaidh iad ann do throid agus do chur comhaireachd láidir i gcoinne na fórsaí Rúis le linn an cogadh. Níl sin cóir ’s ceart bíonn daoine ‘troideadh i gcoinne na Rúisigh nuair a ritheann daoin’ eile chun an teorann leis an Pholainn agus tír eile. Iarraidh iad do fhan ann do chuidiú Poblacht na h-Úcráin i gcoinne h-impireacht nuadh na Rúisigh. Tá rúdaí ró-dheacair trasna na tíre h-Úcráin gan dabht, ach iarraidh Arm na h-Úcráin agus riaghaltas agus an náisiún le daoine do fhan ann do’n obair agus do throid le fíor saoirse ‘gus i gcosanta na tíre!

Níl an cogadh ró-uabhasach ar fós, ach nuair a bheidh sin chun sin cá h-áite a rithidh iad chun go ’nnsin? Amharc chun ar tír eile sa stair nuair a tháinig iad faoi h-ionnsaigh le daoin’ uabhasach eile. Amharc ar na Gaedheil nuair a tháinig iad faoi cúig nó sé cinedhíothú le lámha Sasuinn. Chuir iad troid ’s comhaireachd dochreidte le céadta ’s céadta ’s céadta bliadhain agus rinn’ iad turais amuigh as an Ghaedhealtachd nuair a fuair siad bhristeadh agus báis gan dabht, ach chuir iad comhaireachd an-mhóir ’s dochreidte roimhe sin le linn gach cogadh acu.

Amharc ar na mBascaigh. Throid iad i gcoinne na Róimhigh, na Gearmánaigh, na h-Ioslamaigh, na Franncaigh, na Spáinnigh agus naimhidí cruadh eile, ‘gus tá siad ann láidir anois mar sin amhain! Amharc ar na Breatannaigh faoi riaghaltas Sasainn! Throid siad thuas le cearta teanga ‘gus cearta talamh agus bhuaigh iad sin mar chuaidh iad go cogadh i gcoinne na Sasannaigh gach deich bliadhain go dtí a bhuaigh ’s fuair cearta ’s ceartas acu inniu.

Amharc ar na Corsaicigh! Throid iad i gcoinne na h-Arabaigh, na h-Ioslamaigh eile, na h-Eadalaigh, na Turcaigh, na Sasannaigh agus na Franncaigh, agus tá siad annseo mar sin amhain freisin gan dabht! D’éirigh siad amach caoga bliadhain ó shin nuair a chonnaic iad na Gaedheil ‘troid le saoirse ‘bhaile ‘gus bhuaigh iad cearta teanga, cearta dúthchais agus cearta eile. Ach tá siad ‘troid le saoirse ’nois ach tá siad san áit láidir mar d’fhan siad sa ‘bhaile ‘gus chuir iad comhaireachd mór i gcoinne na Franncaigh agus sin acu leo mar sin amhain!

Iarraidh daoine dhúthchais do fhan abhaile san Úcráin mar ba mhaith leo na Rúisigh do chur iad amuigh as an tíre chun trasna na Eóraip mar rinn iad pleananna do thosaigh círéibeacha ’s troblaid eile ’stigh Aonntas Eóraip gan dabht. Ba cheart fanfaidh fíor daoine na tíre ’stigh Úcráin do bheó ’s do chur comhaireachd i gcoinne fórsaí, riaghaltas ’s pleananna na h-impireacht nuadh na Rúisigh.

Úna Ní Fhlaithbheartaigh
(Gaeilge Chonnacht)

Fíor Daoine na Tíre

Tá daoine ’riṫ amaċ as tír ḋúṫċais acu gan stad agus tá sin an sgéal mar a ṫosaiġ an cogaḋ amaċ san Úcráin dó seaċtáin ó ṡin.

Ba ċeart fanfaiḋ iad ann do ṫroid agus do ċur coṁaireaċd láidir i gcoinne na fórsaí Rúis le linn an cogaḋ. Níl sin cóir ’s ceart bíonn daoine ‘troideaḋ i gcoinne na Rúisiġ nuair a riṫeann daoin’ eile ċun an teorann leis an Ṗolainn agus tír eile. Iarraiḋ iad do ḟan ann do ċuidiú Poblaċt na h-Úcráin i gcoinne h-impireaċt nuaḋ na Rúisiġ. Tá rúdaí ró-ḋeacair trasna na tíre h-Úcráin gan daḃt, aċ iarraiḋ Arm na h-Úcráin agus riaġaltas agus an náisiún le daoine do ḟan ann do’n obair agus do ṫroid le fíor saoirse ‘gus i gcosanta na tíre!

Níl an cogaḋ ró-uaḃasaċ ar fós, aċ nuair a ḃeiḋ sin ċun sin cá h-áite a riṫiḋ iad ċun go ’nnsin? Aṁarc ċun ar tír eile sa stair nuair a ṫáinig iad faoi h-ionnsaiġ le daoin’ uaḃasaċ eile. Aṁarc ar na Gaeḋeil nuair a ṫáinig iad faoi cúig nó sé cineḋíoṫú le láṁa Sasuinn. Ċuir iad troid ’s coṁaireaċd doċreidte le céadta ’s céadta ’s céadta bliaḋain agus rinn’ iad turais amuiġ as an Ġaeḋealtaċd nuair a fuair siad ḃristeaḋ agus báis gan daḃt, aċ ċuir iad coṁaireaċd an-ṁóir ’s doċreidte roiṁe sin le linn gaċ cogaḋ acu.

Aṁarc ar na mBascaiġ. Ṫroid iad i gcoinne na Róiṁiġ, na Gearmánaiġ, na h-Ioslamaiġ, na Franncaiġ, na Spáinniġ agus naiṁidí cruaḋ eile, ‘gus tá siad ann láidir anois mar sin aṁain! Aṁarc ar na Breatannaiġ faoi riaġaltas Sasainn! Ṫroid siad ṫuas le cearta teanga ‘gus cearta talaṁ agus ḃuaiġ iad sin mar ċuaiḋ iad go cogaḋ i gcoinne na Sasannaiġ gaċ deiċ bliaḋain go dtí a ḃuaiġ ’s fuair cearta ’s ceartas acu inniu.

Aṁarc ar na Corsaiciġ! Ṫroid iad i gcoinne na h-Arabaiġ, na h-Ioslamaiġ eile, na h-Eadalaiġ, na Turcaiġ, na Sasannaiġ agus na Franncaiġ, agus tá siad annseo mar sin aṁain freisin gan daḃt! D’éiriġ siad amaċ caoga bliaḋain ó ṡin nuair a ċonnaic iad na Gaeḋeil ‘troid le saoirse ‘ḃaile ‘gus ḃuaiġ iad cearta teanga, cearta dúṫċais agus cearta eile. Aċ tá siad ‘troid le saoirse ’nois aċ tá siad san áit láidir mar d’ḟan siad sa ‘ḃaile ‘gus ċuir iad coṁaireaċd mór i gcoinne na Franncaiġ agus sin acu leo mar sin aṁain!

Iarraiḋ daoine ḋúṫċais do ḟan aḃaile san Úcráin mar ba ṁaiṫ leo na Rúisiġ do ċur iad amuiġ as an tíre ċun trasna na Eóraip mar rinn iad pleananna do ṫosaiġ círéibeaċa ’s troblaid eile ’stiġ Aonntas Eóraip gan daḃt. Ba ċeart fanfaiḋ fíor daoine na tíre ’stiġ Úcráin do ḃeó ’s do ċur coṁaireaċd i gcoinne fórsaí, riaġaltas ’s pleananna na h-impireaċt nuaḋ na Rúisiġ.

Úna Ní Ḟlaiṫḃeartaiġ
(Gaeilge Ċonnaċt)

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach