«1.1 Anns an toiseach chruthaich Dia na nèamhan agus an talamh.»

Nach robh obair farasta sin, do chrutha na nèabhan agus an talamh? Dar u geàrr an talamh a steach adhar, lear, us tìr. Agus ‘N Grian, bh’ i déan farasta cuideachd gun teagamh. Agus dè mun an craobh, ainmeil, us iasg ma-tà?

Nach eil turas farasta ‘thall leara mar sin déan le na Gáedheal às a Na Hearadh us Leòdhas gu Gleann Uisge Dhearg? Agus gu ‘tasgadh shuas na h-Eaglais Gáedhealach clach le clach, mar bh’ eadsan fhé déan.

«2.7 Agus dhealbh an Tighearna Dia an duine de dhuslach na talmhainn: agus shèid e ann an cuinneinean a shròine anail na beatha; agus dh’fhàs an duine na anam beò.»

Nach bidh farasta do cuir am beatha beó ’steach ar sgamhean cuideachd? Le bruidhinn uil’ às a’ clann an duine do so béus obair nèabhaidh an so, fhathast mar sin beagan iomlan. ‘Bheil sinn fhé ’déanadh ceart so Dhia? ‘Rodh so ’s bi farasta orainn a Dhia, do lean ur faileach ann sa tràigh
na Loc Ùine.

E. NicThómais

 


 

Artaigil às a LUD – Sgríobh Róimh – 01-22
Issuu (Digiteach) – https://issuu.com/lionra-uisge-dhearg/docs/lud-01-22
Magzter (Digiteach) – https://www.magzter.com/…/LUD—Sgr%C3…/Lifestyle/874652
Peecho (Corporra) – https://www.peecho.com/print/en/1101525
Patreon (Digiteach ⁊ Corporra) – https://www.patreon.com/posts/lud-sgriobh-01-67649378

 

 

«1.1 Anns an toiseaċ ċruthaiċ Dia na nèaṁan agus an talaṁ.»

Naċ roḃ obair farasta sin, do ċruṫa na nèaḃan agus an talaṁ? Dar u geàrr an talaṁ a steaċ aḋar, lear, us tìr. Agus ‘N Grian, ḃ’ i déan farasta cuideaċd gun teagaṁ. Agus dè mun an craoḃ, ainmeil, us iasg ma-tà?

Naċ eil turas farasta ‘ṫall leara mar sin déan le na Gáeḋeal às a Na Hearaḋ us Leòḋas gu Gleann Uisge Ḋearg? Agus gu ‘tasgaḋ ṡuas na h-Eaglais Gáeḋealaċ claċ le claċ, mar ḃ’ eadsan ḟé déan.

«2.7 Agus ḋealḃ an Tiġearna Dia an duine de ḋuslaċ na talṁainn: agus ṡèid e ann an cuinneinean a ṡròine anail na beaṫa; agus ḋ’ḟàs an duine na anam beò.»

Naċ biḋ farasta do cuir am beaṫa beó ’steaċ ar sgaṁean cuideaċd? Le bruiḋinn uil’ às a’ clann an duine do so béus obair nèaḃaiḋ an so, ḟaṫast mar sin beagan iomlan. ‘Ḃeil sinn ḟé ’déanaḋ ceart so Ḋia? ‘Roḋ so ’s bi farasta orainn a Ḋia, do lean ur faileaċ ann sa tràiġ na Loc Ùine.

E. NicṪómais

 


 

Artaigil às a LUD – Sgríoḃ Gaeḋealaċ – 01-22
Issuu (Digiteaċ) – https://issuu.com/lionra-uisge-dhearg/docs/lud-sg-01-22
Magzter (Digiteaċ) – https://www.magzter.com/…/LUD—Sgr%C3…/Lifestyle/888057
Peeċo (Corporra) – https://www.peecho.com/print/en/1101526
Patreon (Digiteaċ ⁊ Corporra) – https://www.patreon.com/posts/lud-sgriob-01-22-67649695

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach